Gratis verzending vanaf €90
~ DRESS.LOVE.TALK ~

Retour

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 10 kalenderdagen zonder opgave van redenen de online aankoop te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 10 kalenderdagen na de dag waarop de klant het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant ISABELLE FASHION, kerkplein 30 te 8800 Rumbeke, Tel. 0473/441335, info@isabellefashion.be, via een ondubbelzinnige verklaring ( bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 10 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan ISABELLE FASHION heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan ISABELLE FASHION, kerkplein 30, Rumbeke, Tel. 0473/441335, info@isabellefashion.be. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 10 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen is voor rekening van de klant. 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt ISABELLE FASHION zicht het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzigen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal ISABELLE FASHION alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de kost voor de standaard leveringskosten aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat ISABELLE FASHION op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan ISABELLE FASHION wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door ISABELLE FASHION geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

ISABELLE FASHION betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zal aan de klant voor zo'n terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.